Sublimační tisk

Technologie sublimačního tisku spočívá v přenosu předem natištěné sublimační barvy z přenosového papíru na potiskovaný předmět.

Potisk se nemusí fixovat, stálost barev je velmi dobrá, napodobeniny (podstatně dražšího) pestře tkaného zboží jsou sotva rozeznatelné od originálu. Tato metoda potisku je velmi vhodná na přenesení fotografií.

Tento princip využívá k přenosu obtisku transferu na textilii speciálních strojů nazývaných aplikátory transferů. Jedná se vlastně o lis, který působí na obtisk přiložený na látku tlakem a teplotou*

Technologie sublimačního tisku se již delší dobu používá specializovanými firmami pro výrobu sportovních dresů, vlajek, textilních transparentů, bytových dekorací a v neposlední řadě i pro výrobu dnes tolik populárních reklamních šňůrek – lanyardů, bez kterých se neobejde žádná prezentace, či veletrh.

Nově je díky nabídce výrobců textilu možné technologii sublimace použít i pro potisk již hotových bílých textilních výrobků, triček, šortek atd.

Rozšíření a možnosti digitálního tisku, (tiskové plotry) již ostatní techniky zcela vytlačily. Na digitálním tiskovém plotru se za pomocí speciálních inkoustů natiskne motiv zrcadlově obráceně a vznikne tzv. „obtisk“. Takto vyrobený obtisk se následně přiloží na potiskovaný předmět. Ve speciálním lisu, za použití vysoké teploty a tlaku dojde k přeměně inkoustu z pevného skupenství na skupenství plynné a zároveň v materiálu dojde vysokou teplotou k otevření pórů. Inkoust přeměněný na plyn přejde do otevřených pórů v potiskovaném materiálu. Při následném ochlazení se póry uzavřou a inkoust se tak stane pevnou součástí potiskovaného předmětu. Na povrchu textilie není cítit vrstva barvy, jako je to u tisku např. sítotiskem.

Základní podmínkou úspěchu u této technologie je potiskovaný materiál. Tuto možnost nám dávají pouze předměty z materiálu PES (polyester) nebo předměty se speciální povrchovou úpravou, kde je zabezpečeno dokonalé přijmutí barvy. Potisk není možné realizovat na materiály z přírodních vláken, jako je bavlna, len, apod.

Největší předností digitální sublimace je trvanlivost potisku, vysoká brilance barev, vysoké rozlišení plnobarevných motivů s nízkými pořizovacími náklady ve srovnání s klasickými tiskovými technikami.

V současné době nabízíme sublimační tisk pouze do velikosti A4.